Câu 45 trang 163 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

a. Hãy vẽ một tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau, biết độ dài hai đường chéo đó là a và a. Hỏi có thể vẽ được bao nhiêu hình như vậy ?

b. Có thể vẽ được mấy hình thoi, biết độ dài hai đường chéo là a và \({1 \over 2}\)a ?

c. Hãy tính diện tích các hình vừa vẽ.

Giải:

a. Vẽ vô số hình tứ giác thỏa mãn yêu cầu.

b. Vẽ được duy nhất một hình thoi có hai đường chéo là a và \({1 \over 2}\)a.

c. Diện tích các hình vẽ đó là : S = \({1 \over 2}\)a. \({1 \over 2}\)a = \({1 \over 4}{a^2}\) (đvdt)

Các bài cùng chủ đề