Câu 45 trang 56 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Cho hình vẽ sau (h.1)

 

Bạn An cho rằng, hình vẽ đó là biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình 2x ≤ 16, còn bạn Bình lại khẳng định hình vẽ đó biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x + 2 ≤ 10.

Theo em bạn nào đúng ?

Giải:

Ta có:

\(\eqalign{  & 2x \le 16 \Leftrightarrow x \le 8  \cr  & x + 2 \le 10 \Leftrightarrow x \le 8 \cr} \)

Như vậy cả hai bạn đều phát biểu đúng.

Các bài cùng chủ đề