Câu 45 trang 85 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 5cm và \(\widehat B = {35^0}\).

Giải:

Cách dựng:

-  Dựng đoạn BC = 5cm

-  Dựng góc \(\widehat {CBx} = {35^0}\)

-  Dựng CA ⊥ Bx ta có ∆ ABC dựng được.

Chứng minh: ∆ ABC có \(\widehat A = {90^0},\widehat B = {35^0}\), BC = 5cm. Thỏa mãn điều kiện bài toán.

Các bài cùng chủ đề