Câu 46 trang 85 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 4,5cm và cạnh góc vuông AC = 2cm.

Giải:

Cách dựng:

-   Dựng đoạn AC = 2cm

-   Dựng góc \(\widehat {CAx} = {90^0}\)

-   Dựng cung tròn tâm C bán kính 4,5cm cắt Ax tại B. Nối CB ta có ∆ ABC cần dựng

Chứng minh: ∆ ABC có \(\widehat A = {90^0}\), AC = 2cm, BC = 4,5cm. Thỏa mãn điều kiện bài toán.

Các bài cùng chủ đề