Câu 47 trang 85 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Dựng góc \({30^0}\) bằng thước và compa.

Giải:

Cách dựng:

-  Dựng tam giác đều ABC

-  Dựng tia phân giác AD của \(\widehat {BAC}\) ta có \(\widehat {BAD} = {30^0}\)

Chứng minh: ∆ ABC đều

\( \Rightarrow \widehat {BAC} = {60^0}\)

\(\widehat {BAD} = {{\widehat {BAC}} \over 2}\) (tính chất tia phân giác)

\( \Rightarrow \widehat {BAD} = {30^0}\)

Các bài cùng chủ đề