Câu 48 trang 164 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Theo bản đồ và tỉ lệ ghi trên hình 190, hãy tính diện tích của hồ nước (phần bị gạch sọc).

Giải:                                                                        

Đặt tên hình chữ nhật là ABCD.

Trên cạnh AB, 2 giao điểm là E và G.

Trên BC hai giao điểm là I và H

Trên CD hai giao điểm là L và M. Giao điểm trên AD là N. Hình thang tại đỉnh B có giao điểm là P, điểm trên đường gấp khúc IL là K

Kẻ KQ ⊥ CD, gọi diện tích phần gạch sọc là S

Ta có: \(S = {S_{ABC}} - {S_{ANE}} - {S_{BHPG}} - {S_{ICQK}} - {S_{LQK}} - {S_{DMN}}\)

Dùng thước chia khoảng đo các đoạn (mm):

AB, AD, AE, AN, PG, GB, BH, IC, CQ, QK, LQ, DM

Sau khi thực hiện phép tính, ta lấy kết quả nhân với 100.

Các bài cùng chủ đề