Câu 5 trang 51 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Với m bất kì, chứng tỏ:

a. 1 + m < 2 + m

b. m – 2 < 3 + m

Giải:

a. Vì 1 < 2 nên 1 + m < 2 + m

b. Vì – 2 < 3 nên m – 2 < 3 + m

 

 

 

 

 

Các bài cùng chủ đề