Câu 50 trang 86 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Dựng tam giác ABC cân tại A, biết BC = 3cm, đường cao BH = 2,5cm.

Giải:

Cách dựng:

-            Dựng BH = 2,5cm

-            Dựng \(\widehat {xBH} = {90^0}\)

-            Dựng cung tròn tâm bán kính 3cm cắt Hx tại C

-            Dựng BC

-            Dựng đường trung trực BC cắt CH tại A

-            Dựng AB, ta có ∆ ABC cần dựng.

Chứng minh: Ta có AC = AB ( tính chất đường trung trực)

Nên ∆ ABC cân tại A, BH ⊥ AC

Ta lại có BC = 3cm, BH = 2,5cm.

Vậy ∆ ABC dựng được thỏa mãn điều kiện bài toán.

Các bài cùng chủ đề