Câu 51 trang 86 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Dựng tam giác ABC, biết \(\widehat B = {40^0}\), BC = 4cm, AC = 3cm.

Giải:

Cách dựng:

-            Dựng đoạn thẳng BC = 4cm

-            Dựng góc  \(\widehat {CBx} = {40^0}\)

-            Dựng trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa tia Bx cung tròn tâm C bán kính 3cm cắt Bx tại A

-            Kẻ AC, ta có tam giác ABC cần dựng.

Chứng minh: Thật vậy theo cách dựng ∆ ABC có BC = 4cm, \(\widehat B = {40^0}\), AC = 3cm.

Thỏa mãn điều kiện bài toán.

Bài toán có hai nghiệm hình.

Các bài cùng chủ đề