Câu 6.1 trang 92 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Hình bs.4 cho biết Oz là phân giác của góc xOy, OA = 9cm, OB = 12cm, OC = 16cm, AB = 6cm.

Độ dài của đoạn thẳng BC là m bằng:

A. 7,5cm

B. 8cm

C. 8,5cm

D. 9cm

Hãy chọn kết quả đúng.

Giải:

Chọn B

Các bài cùng chủ đề