Câu 6 trang 133 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Chọn kết quả đúng trong các phát biểu dưới đây:

Hình hộp chữ nhật (h. 101) có số cặp mặt song song là:

 

A. 2

B. 3

C. 4

D. 6

Giải:

Hình hộp chữ nhật có ba mặt phẳng song song.

Vậy chọn đáp án  B.

Các bài cùng chủ đề