Câu 6 trang 51 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Với số a bất kì, so sánh:

a. a với a – 1

b. a với a + 2

Giải:

a. Vì 0 > -1 nên 0 + a > a – 1

b. Vì 0 < 2 nên 0 + a < a + 2

Các bài cùng chủ đề