Câu 64 trang 87 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH. Trên cạnh AB lấy điểm I, trên cạnh AC lấy điểm K sao cho AI = AK. Chứng minh rằng điểm I đối xứng với điểm K qua  AH.

Giải:                                                                            

∆ ABC cân tại A

AH ⊥ BC (gt)

Suy ra : AH là tia phân giác  \(\widehat A\)

AI = AK (gt)

⇒∆ AIK cân tại A

AH là tia phân giác \(\widehat A\)

nên AH là đường trung trực của IK

Vậy I đối xứng với K qua AH.

Các bài cùng chủ đề