Câu 7.1 trang 94 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Hình bs.5 cho biết tam giác ABC có hai đường cao AD và BE cắt nhau tại H.

Trong hình bs.5 có số cặp tam giác đồng dạng với nhau là:

A. 1 cặp

B. 2 cặp

C. 3 cặp

D. 4 cặp

Hãy chọn kết quả đúng.

Giải:

(hình bs.5 trang 94 sbt)

 

Chọn D

Các bài cùng chủ đề