Câu 7 trang 84 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Hình 6 chi biết MN // BC, AB = 25cm, BC = 45cm, AM = 16cm, AN = 10cm.

Tính độ dài x, y của các đoạn thẳng MN, AC.

Giải:

(xem hình 6)

 

Trong ∆ ABC, ta có: MN // BC (gt)

Suy ra: \({{AN} \over {AB}} = {{AM} \over {AC}} = {{MN} \over {BC}}\) (hệ quả định lí Ta-lét)

Suy ra: \({{10} \over {25}} = {{16} \over y} = {x \over {45}}\)

Vậy : \(y = {{25.16} \over {10}} = 40\)

\(x = {{10.45} \over {25}} = 18\)

Các bài cùng chủ đề