Câu 70 trang 88 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Điền dấu “x” vào ô thích hợp:

Câu khẳng định Đúng Sai
a. Tam giác có một trục đối xứng là tam giác cân     
b. Tam giác có một trục đối xứng là hình thang cân     

   Giải

Câu khẳng định Đúng Sai
a. Tam giác có một trục đối xứng là tam giác cân  x  
b. Tam giác có một trục đối xứng là hình thang cân    x

Các bài cùng chủ đề