Câu 81 trang 90 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Chu vi hình bình hành ABCD bằng 10cm, chu vi tam giác ABD bằng 9cm. Tính độ dài BD.

Giải:                                                               

Chu vi hình bình hành ABCD bằng 10cm

nên (AB + AD).2 = 10 (cm)

\(⇒ AB + AD = {{10} \over 2} =5\) (cm)

Chu vi của ∆ ABD bằng :

AB + AD +BD = 9 (cm)

⇒ BD = 9 – ( AB + AD) = 9 – 5 = 4 (cm)

Các bài cùng chủ đề