Câu 9 trang 133 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Tìm diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật theo các kích thước cho ở hình 103.

 

Giải:

(hình 103 trang 133 sbt)

Diện tích xung quanh:

\(\left( {6 + 4} \right).2.3 = 60(c{m^2})\)

Diện tích mặt đáy:

6.4 = 24 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật :

60 + 24.2 = 108 (cm2

Các bài cùng chủ đề