Câu 9 trang 156 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Đa giác nào có tổng số đo các góc (trong) bằng tổng số đo các góc ngoài ?

Giải:

Hình n – giác lồi có tổng số đo các góc trong bằng ( n – 2 ). 180° và tổng các góc ngoài bằng 360°

Đa giác lồi có tổng các góc trong bằng tổng các góc ngoài bằng 360°

⇒ (n – 2 ).180° = 360° ⇒ n = 4

Vậy tứ giác lồi có tổng các góc trong và góc ngoài bằng nhau.

Các bài cùng chủ đề