Câu 9 trang 84 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O (h.8).

Chứng minh rằng: OA.OD = OB.OC.

Giải:

(hình 8 trang 84 sbt)

 

Trong ∆ OCD, ta có: AB // CD (gt)

Suy ra: \({{OA} \over {OC}} = {{OB} \over {OD}}\) (hệ quả định lí Ta-lét)

Vậy OA.OD = OB.OC.

Các bài cùng chủ đề