Câu I.1 trang 101 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Điền vào chỗ trống :

a. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là ................................

b. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là ........................

c. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường là ............................

Giải:                                                                     

a. Là hình bình hành

b. Là hình chữ nhật

c. Là hình thoi.

Các bài cùng chủ đề