Chính tả bài Cây dừa trang 89 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Câu 1. Viết vào chỗ trống những loài cây:

-       Bắt đầu bằng s: sắn, sim, sung, si, sen, súng, sấu, sồi, sậy...

-       Bắt đầu bằng x: xoan, xà cừ, xà nu, xương rồng.


Câu 2. Viết vào chỗ trống những từ có vần “in” hoặc “inh'’ có nghĩa như sau:

-      Số tiếp theo số 8: chín.

-      Quả đã đến lúc ăn được: quả chín.

-      Nghe, (hoặc ngửi) rất tinh rất nhạy: thính.


Câu 3. Hãy gạch dưới những tên riêng ở đoạn thơ mà bạn học sinh quên viết hoa

Ta đi giữa ban ngày.

Trên đường cái ung dung ta bước.

Đường ta rộng thênh thang tám thước.

Đường Bắc Sơn, Đính Cả, Thái Nguyên.

Đường lên Tây Bắc đường quan Điện Biên.

Đường cách mạng dài theo kháng chiến.

.com