Chính tả Cây và hoa bên lăng Bác trang 114 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Viết vào chỗ trống các từ:

a)Bắt đầu bằng “r”, “d” hoặc “gi”, có nghĩa như sau:

-       Chất lỏng, dùng để thắp đèn hoặc chạy máy: dầu.

-       Cất, giữ kín, không cho ai thấy hoặc biết: giấu.

-       Quả lá rơi xuống đất: rụng.

b)Có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau:

-       Cây nhỏ, thân mềm, làm thức ăn cho trâu, bò, ngựa: cỏ.

-       Đập nhẹ vào vật cứng cho kêu: gõ.

-       Vật dùng để quét nhà: chổi.