Chính tả Cháu nhớ Bác Hồ trang 106 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Câu 1. Điền vào chỗ trống:

a) “ch” hoặc “tr”.

chăm sóc, một trăm, va chạm, trạm y tế

b) “ết” hoặc “ếch”:

ngày tết, dấu vết, chênh chếch, dệt vải


Câu 2. Đặt câu:

a) Với từ chứa tiếng bắt đầu bằng “ch”:

*   Hoa rất chăm học bài.

*   Bố thường dặn em: “Muốn học giỏi phải siêng năng, cần cù, chăm chỉ con ạ!”

b) Với từ chứa tiếng bắt đầu bằng “tr”:

*   Ngôi trường của em rất đẹp.

*   Bầu trời hôm nay sao mà trong quá!

c) Với từ chứa tiếng có vần “ết”:

*   Em với Ngân kết bạn từ năm học mẫu giáo.

*   Em tẩy mãi các vết mực ở tay áo mà vẫn không hết được.

d) Với từ chứa tiếng có vần “êch".

*   Bạn Hùng có cái mũi hếch trông thật ngộ nghĩnh.

*   Đoàn người lếch tha lếch thếch dắt díu nhau đi.