Chính tả (Nghe-Viết): Mưa bóng mây

Câu hỏi 1: Em hiểu thế nào là mùa nước nổi?

-  Hướng dẫn: Đọc kĩ bài văn tìm xem những dấu hiệu mà nước dâng lên, mưa đổ xuống để hiểu thế nào là mùa nước nổi.

-  Gợi ý. Mùa nước nổi là mùa mà nước mỗi ngày mỗi dâng lên một cách hiền hòa và mưa dầm dề, sướt mướt ngày này qua ngày khác.

 

Câu hỏi 2: Bài văn tả mùa nước nổi ở vùng nào?

-  Hướng dẫn: Em đọc kĩ lại trong bài, tìm xem dòng sông nào được nhà văn đề cập trong bài? Dòng sông đó thuộc khu vực nào ở nước ta? Trả lời được câu hỏi đó là em đã tìm được câu trả lời.

-  Gợi ý: Bài văn tả mùa nước nổi ở vùng miền Tây Nam bộ nước ta. Em biết được là vì bài văn có nói đến dòng sông Cửu Long. Sông Cửu Long đi qua vùng miền Tây Nam bộ.


Câu hỏi 3: Tìm một vài hình ảnh về mùa nước nổi được tả trong bài.

-  Gợi ý. Đó là những hình ảnh: “Nước mỗi ngày mỗi dâng lên. Mưa dầm dề, sướt mướt, dòng sông Cửu Long no đầy, tràn qua bờ. Ngồi trong nhà, thấy cả những đàn cá ròng ròng từng đàn, từng đàn theo cá mẹ xuôi theo dòng nước”.

.com