Chính tả Vì sao cá không biết nói trang 71 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Điền vào chỗ trống:

a. "r” hoặc “d”:

“Lời ve kim da diết

Xe sợi chỉ âm thanh

Khâu những đường rạo rực

Vào nền mây trong xanh”.

b.“ưt” hoặc “ưc”:

“Mới vừa nắng quái                          “Cây cối trong vườn

Sân hãy rực vàng                             Rủ nhau thức dậy

Bỗng chiều sẫm lại                           Đêm như loãng ra

Mờ mịt sương giăng”                        Trong mùi hoa ấy”.