Lesson Five: Skills Time! Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Reading

1. What food do you like? Point and say.

2. Listen and read.

Click here to listen

 

Script:

The Family and Friends Café

Food

Meat

Fish

Rice

Bread

Eggs

Carrots

Tomatoes

Desserts

Ice cream

Yogurt

Apple

Banana

Grapes

Drinks

Apple juice

Orange juice

Water

Milk

Thu: I'm hungry. Let's look at the menu. I like meat and rice. I like ice cream and I like apple jiuce, but I don't like milk. What do you like, Giang?

Giang: I like ice cream, too. I like milk, but I don't like apple juice. I like bananas, but I don't like grapes.

Dịch:

Quán cà phê Gia đình và Những người bạn

Thức ăn

Thịt

Cơm

Bánh mì

Trứng

Cà rốt

Cà chua

Tráng miệng

Kem

Sữa chua

Táo

Chuối

Nho

Đồ uống

Nước ép táo

Nước ép cam

Nước lọc

Sữa

Thu: Tôi đói. Hãy xem thực đơn. Tôi thích thịt và cơm. Tôi thích kem và tôi thích nước ép táo, nhưng tôi không thích sữa. bạn thích gì, Giang?

Giang: Tôi cũng thích kem. Tôi thích sữa, nhưng tôi không thích nước ép táo. Tôi thích chuối, nhưng tôi không thích nho.

3. Read again. What do Thu and Giang like? Write v of x

Hướng dẫn:

Thu

v

v

x

x

v

x

Giang

x

x

v

v

v

x