Lesson Two: Grammar and song - Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 1

1. Look and say

I have a jacket.

I have a sweater.

Dịch:

Tôi có một cái áo khoác.

Tôi có một cái áo len.

2. Listen and sing.

(Chèn Track 93)

 

Script:

I have a shirt.

It's green.

It's green shirt.

I have a sweater. I have a sweater.

It's blue. It's blue.

It's a blue sweater.

I have a hat. I have a hat.

It's red. It's red.

It's a red hat.

I have a belt. I have a belt.

It's white. It's white.

It's a white belt.

Dịch:

Tôi có cái áo sơ mi.

Nó màu xanh lá.

Nó là áo sơ mi màu xanh lá.

Tôi có một cái áo len.

Nó màu xanh da trời. Nó màu xanh da trời.

Nó là áo len màu xanh da trời.

Tôi có 1 cái mũ. Tôi có 1 cái mũ.

Nó màu đỏ. Nó màu đỏ.

Nó là một cái mũ màu đỏ.

Tôi có 1 cái thắt lưng. Tôi có một cái thắt lưng.

Nó màu trắng. Nó màu trắng.

Nó là cái thắt lưng màu trắng.

3. Point and say. I have a hat.