Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về muông thú

Câu hỏi 1: Nội quy đảo khi có mấy điều?

-     Hướng dẫn: Đọc bản nội quy đảo khỉ, em sẽ tìm được câu trả lời.

-      Gợi ý: Nội quy đảo khỉ có: 4 điều.


Câu hỏi 2: Em hiểu những điều quy định nói trên như thế nào?

-   Hướng dẫn: Em đọc lại 4 điều quy định, suy nghĩ để tìm ý trả lời.

-   Gợi ý: Em hiểu những điều quy định trong nội quy nêu ra là để mọi người thực hiện khi đi tham quan đảo khỉ. Cụ thể là:

1.Mua vé..................................

2.Không chọc thú.....................

3.Không cho thú........................

4.Giữ vệ sinh............................


Câu hỏi 3: Vì sao đọc xong nội quy, Khỉ Nâu lại khoái chí?

—  Hướng dẫn: Theo em Khỉ Nâu khoái chí là xuất phát từ đâu, lí do gì khiến Khỉ Nâu thích thú? Trả lời được những điều ấy là em đã tìm được nội dung cho câu trả lời.

—  Gợi ý: Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu lại khoái chí bởi vì nội dung những điều quy định hợp với những gì mà Khỉ Nâu mong muốn bấy lâu nay.