Luyện từ và câu trang: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các mùa 8 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Câu 1. Em hãy viết tên các tháng trong năm và nối tên tháng với tên từng mùa:

- Mùa xuân: Tháng giêng, Tháng hai, Tháng ba

- Mùa hạ:  Tháng tư, Tháng năm, Tháng sáu

- Mùa thu:  Tháng bảy, Tháng tám, Tháng chín

- Mùa đông: Tháng mười, Tháng mười một, Tháng mười hai

 

Câu 2. Viết những ý sau vào chỗ trống cho đúng lời bà Đất trong bài “Chuyện bốn mùa”

a. Cho trái ngọt hoa thơm.

b. Làm cho cây lá tươi tốt.

c. Nhắc học sinh nhớ ngày tựu trường.

d. Ấp ủ mầm sống để xuân về đâm chồi nảy lộc.

e. Làm cho trời xanh cao.

 

Mùa xuân

Mùa hạ

Mùa thu

Mùa đông

Làm cho cây lá tươi tốt.

Cho trái ngọt hoa thơm.

 

 Làm cho trời đất xanh cao, cho học sinh nhớ ngày tựu trường

Ấp ủ mầm sống để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc.

 

Câu 3. Trả lời các câu hỏi sau:

a) Khi nào học sinh được nghỉ hè?

— Học sinh được nghỉ hè vào đầu tháng 6.

b) Khi nào học sinh tựu trường?

— Học sinh tựu trường vào cuối tháng 8.

c) Mẹ thường khen em khi nào?

Mẹ thường khen em khi em được điểm 10. Hoặc “Mẹ thường khen em khi em tự giác học bài”.