Review 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 1

1. Listen and repeat . Find and circle.

Click here to listen

 

Script:

It's a balloon.

It's a teddy bear.

It's a plane.

It's a robot.

It's a puppet.

I'm Rosy.

I'm Billy.

I'm Tim.

It's red.

It's green.

It's blue.

It's white.

It's black.

Dịch:

Đó là quả bóng bay.

Đó là con gấu bông.

Đó là máy bay.

Đó là rô bốt.

Đó là con rối.

Tôi là Rosy.

Tôi là Billy.

Tôi là Tim.

Màu đỏ.

Màu xanh lá cây.

Màu xanh da trời.

Màu trắng

Màu đen.

Hướng dẫn:

 

2. Ask and answer.

Is it a notebook? => Yes, it is.

Hướng dẫn:

Is it green? => Yes, it is.

Is it black? => Yes, it is.

Is it teddy bear? => No, it isn't.

3. Match the letters to the correct pictures.

 

Hướng dẫn:

Hh – hat : mũ

Aa – apple: táo

Bb – boy : cậu bé

Ee – elephant: con voi

Gg – girl : cô gái

Ff – fish: con cá

Cc – cat: con mèo

Ii – insect : côn trùng

4. Point and say.

5. Look and color.

Các bài cùng chủ đề