Soạn bài Chim rừng Tây Nguyên trang 34 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Câu hỏi 1. Quanh hồ Y-rơ-pao có những loài chim gì?

-  Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 2 của bài, tìm xem có những loài chim nào, nêu lên. Đó chính là câu trả lời.

-  Gợi ý: Quanh hồ Y-rơ-pao có những loài chim:

-  Chim đại...... chim thiên................ , chim Kơ..........

 

Câu 2. Tìm từ ngữ chỉ hình dáng, màu sắc, tiếng kêu, hoạt động của từng loài chim

a.Chim đại bàng.

b.Chim thiên nga.

c.Chim Kơ púc.

- Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 2, tìm những từ ngữ thể hiện những đặc điểm của các loài chim, lần lượt từ chim đại bàng, thiên nga, Kơ púc về những nội dung đã nêu trong câu hỏi. Tìm được những đặc điểm ấy là em đã có được nội dung để trả lời câu hỏi.

- Gợi ý:

a.Chim đại bàng: chân............ mỏ  , chao bóng che khi vỗ cánh thì phát ra......

b.Chim thiên nga: trắng bơi... trong hồ.

c.Chim Kơ púc: mình đỏ........ nhỏ như quả ớt, mỏ thanh, tiếng hót........ như tiếng sáo....

.com