Soạn bài Đàn bê của anh Hồ Giáo trang 136 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Câu hỏi 1: Không khí và bầu trời mùa xuân trên đồng cỏ Ba Vì đẹp như thế nào?

-       Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn đầu, tìm những từ ngữ mô tả đặc điểm, tính chất của không khí, bầu trời trên đồng cỏ Ba Vì. Tìm được những nội dung đó, là em đã có câu trả lời.

-  Gợi ý: “Không khí trong lành..... đám mây trắng”.


Câu hỏi 2: Tìm những từ ngữ hình ảnh thể hiện tình cảm của đàn bê với anh Hồ Giáo.

-       Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn văn còn lại, tìm xem sự biểu hiện tình cảm của đàn bê đối với anh Hồ Giáo được biểu hiện qua những hành động cử chỉ nào? Tìm được những hành động, cử chỉ ấy là em đã tìm được câu trả lời.

-       Gợi ý: Từ ngữ, hình ảnh thể hiện tình cảm của đàn bê đối với anh  Hồ Giáo là: “Quấn vào chân, nhảy quẩng lên xung quanh anh: dụi.......... , nũng nịu sán vào............. đòi bế”.


Câu hỏi 3: Theo em, vì sao đàn bê yêu quý anh Hồ Giáo như vậy?

-       Hướng dẫn: Qua bài văn, em thấy đàn bê rất yêu quý anh Hồ Giáo. Vậy anh Hồ Giáo đã làm gì để chúng yêu

Trả lời được câu hỏi này là em đã có thế trả lời được câu hỏi của bài nêu ra.

-        Gợi ý. Theo em, vì anh Hồ Giáo đã yêu đàn bê như người..................

Quan tâm, săn sóc, chăm bẵm, chiều chuộng đàn bê hết mình. Anh chính là người mẹ của