Soạn bài Gấu trắng là chúa tò mò trang 53 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Câu hỏi 1: Hình dáng của gấu trắng như thế nào?

-       Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 1, xem hình dáng của gấu trắng được biểu hiện qua những từ ngữ nào? Tìm những từ ngữ đó.

-     Gợi ý: Hình dáng của gấu trắng: “to............... cao............. nặng............. ”


 Câu hỏi 2. Tính nết của gấu trắng có gì đặc biệt?

-       Hướng dẫn: Em đọc kĩ câu nói về cá tính của gấu. Đó chính là câu trả lời.

-      Gợi ý: “Đặc biệt............. ”


Câu hỏi 3: Người thủy thủ đã làm cách nào để khỏi bị gấu vồ?

-       Hướng dẫn: Em đọc thầm lại phần tiếp theo từ: “Có lần” cho đến hết bài, tìm xem những việc làm của anh thủy thủ khi anh biết gấu là một con vật có tính tò mò. Tìm được những việc làm ấy là em đã có được nội dung câu trả lời.

-       Gợi ý: Bị gấu đuổi, anh thủy thủ sực nhớ.................. anh ném............ ;vứt tiếp............

.com