Soạn bài Lá thư nhầm địa chỉ trang 7 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Câu hỏi 1: Nhận được phong thư, Mai ngạc nhiên về điều gì?

   Hướng dẫn: Em đọc lại bài, suy nghĩ xem khi Mai cầm phong thư trên tay. Mai ngạc nhiên vì lí do gì? Có phải Mai ngạc nhiên vì: Phong thư chuyển đúng địa chỉ nhà của Mai, nhưng nhà Mai lại không có ai có tên “người nhận” như phong bì đã ghi. Xác định được lí do làm cho Mai ngạc nhiên là em đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi trên.


Câu hỏi 2: Tại sao mẹ bảo Mai đừng bóc thư của ông Tường?

-  Hướng dẫn: Em đọc kĩ lại bài, suy nghĩ xem, mẹ bảo Mai đừng bóc thư của ông Tường là vì lí do gì? Tìm được lí do đó là em đã trả lời được câu hỏi.

-  Gợi ý: Mẹ bảo Mai đừng bóc thư của ông Tường vì: Thư đó không phải gửi cho Mai hay một người nào đó trong gia đình. Người gửi đã ghi          


Câu hỏi 3: Trên phong bì thư cần ghi những gì? Ghi như vậy để làm gì?

- Hướng dẫn: Trên phong bì thư, theo em nghĩ nên ghi đầy đủ tên, địa chỉ của cả người viết lẫn người nhận để khi người nhận chuyển địa chỉ hoặc người gửi ghi nhầm địa chỉ người nhận. Thư không đến được tay người nhận, thì ai đó hoặc bưu điện gửi trả lại cho người gửi. 

.com