Soạn bài Một trí khôn hơn trăm trí khôn trang 31 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Câu hỏi 1: Tìm những câu nói lên thái độ của Chồn coi thường Gà Rừng

-  Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 1, tìm xem qua lời đối đáp giữa Chồn và Gà Rừng, câu nào thể hiện thái độ coi thường của Chồn đối với Gà Rừng. Tìm được những câu đó là em đã trả lời được câu hỏi.

- Gợi ý: Đó là những câu: “ít.............. ? Mình............ ”


Câu hỏi 2: Khi gặp nạn, Chồn như thế nào?

-  Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 2, suy nghĩ xem hành động và trạng thái của Chồn như thế nào? Tìm được những ý đó là em đã tìm được nội dung câu trả lời.

- Gợi ý: Khi gặp nạn thì Chồn tỏ ra “cuống quýt , buồn......... , sợ.......lúng túng, không nghĩ


Câu 3. Gà rừng nghĩ ra mẹo gì để thoát nạn?  

 Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 3, suy nghĩ xem Gà Rừng đã dùng mẹo gì để đánh Lừa người thợ săn. Đó chính là nội dung trả lời cho câu hỏi trên.

-  Gợi ý Gà Rừng đã nghĩ ra mẹo “giả vờ chết để đánh lừa người thợ săn”


Câu hỏi 4 Thái độ của Chồn đối với Gà Rừng thay đổi ra sao?

-  Hướng dẫn: Em đọc lại phần đầu của đoạn 3, suy nghĩ xem: từ chỗ coi thường Gà Rừng đến chỗ nghiêm túc thực hiện “mẹo” của Gà Rừng, em sẽ tìm được nội dung cho câu trả lời.

- Gợi ý: Em có thể đặt tên truyện như sau: “Chỉ cần một trí khôn” hoặc “Giải nguy nhờ trí thông minh” hay “Đừng bao giờ coi thường người khác”, ...