Soạn bài Quả tim khỉ trang 50 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Câu hỏi 1. Khỉ đối xử với Cá Sấu như thế nào?

-    Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn một, tìm xem thái độ và hành động của Khỉ thể hiện như thế nào với Cá Sấu. Tìm được những biếu hiện đó là em đã tìm được nội dung câu trả lời.

-      Gợi ý: Khỉ đối xử với Cá Sấu rất thân thiện thể hiện: "Mời Cá Sấu.... hái ăn”.


Câu hỏi 2: Cá Sấu định lừa Khỉ như thế nào?

-       Hướng dẫn: Em dọc kĩ đoạn 2, tìm xem hành động của Cá Sấu lừa Khỉ bằng cách nào? Tìm được hành động ấy là em đă tìm được nội dung câu trả lời.

-     Gợi ý: Cá Sấu định lừa Khỉ bằng cách: “Mời.........................


Câu hỏi 3: Khỉ nghĩ ra mẹo gì đế thoát nạn?

-       Hướng dẫn: Em đọc lại phần cuối của đoạn 2, em sẽ tìm được cái mẹo mà Khỉ đã đánh lừa được Sấu. Đó chính là câu trả lời cho câu hỏi.

-       Gợi ý: Khỉ nghĩ ra mẹo, nói với Cá Sấu: “Chuyện................. dâng lên vua của bạn”


Câu hỏi 4: Tại sao Cá Sấu lại tẽn tò, lủi mất?

-      Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 3, sẽ tìm được lí do vì sao Sấu tẽn tò, lủi mất.

-       Gợi ý: Sấu tẽn tò, lủi mất là vì bị Khỉ mắng là kẻ................... Sấu cảm thấy quá ngượng ngùng, xấu hổ trước...................


 Câu hỏi 5: Hãy tìm những từ nói lên tính nết của hai con vật?

-       Hướng dẫn: Qua câu chuyện trên, em biết được ai tốt, ai xấu ai thông minh, ai đần độn rồi. Từ đó, em có thể tìm những từ nói lên tính nết của hai con vật.

-       Gợi ý: Những từ nói lên tính nết của hai con vật:

+ Khỉ: vui vẻ, tốt bụng, thật thà, thông minh.

+ Sấu: bẩn tướng, lừa đảo, bội bạc, ngu dốt,...