Soạn bài Sư Tử xuất quân trang 46 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Câu hỏi 1. Sư tử muốn giao việc cho thần dân bằng cách nào?

-        Hướng dẫn: Em đọc kĩ 4 câu đầu của bài thơ, suy nghĩ xem Vua Sư Tử có cách nghĩ thế nào để giao việc cho thần dân. Tìm được cách nghĩ ấy cúa Sư Tử là em đã tìm được câu trả lời.

-        Gợi ý: Sư tử muốn giao việc cho tất cả mọi thần dân không kể nhỏ to, khỏe yếu đều có thế trổ tài lập công.


Câu hỏi 2 Voi, Gấu, Cáo, Khỉ được giao những việc gì?

-        Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn thơ tiếp theo, suy nghĩ xem Voi, Gấu, Cáo, Khỉ được giao những việc gì? Những việc đó có phù hợp với các đối tượng đó không? Giải thích được những điều đó là em đã có nội dung cho câu trả lời.

-        Gợi ý: Căn cứ vào sức lực, tài trí của từng người mà Sư Tử giao việc. Cụ thể là:

-      Voi làm nhiệm vụ vận tải vì to khỏe.

-      Gấu làm nhiệm vụ công đồn vì gan dạ dũng cảm.

-      Cáo làm nhiệm vụ tham mưu vì có nhiều mưu kế.

-      Khỉ làm nhiệm vụ đánh lừa kẻ địch vì có nhiều mưu mẹo.


Câu hỏi 3: Vì sao Sư Tử vẫn giao việc cho Lừa và Thỏ?

-       Hướng dẫn: Em đọc kĩ lại mấy câu đầu bài, suy nghĩ để biết được lí do vì sao Sư Tử vẫn giao việc cho Lừa và Thỏ.

-       Gợi ý: Sư Tử là vị vua có tài trong điều binh khiển tướng. Căn cứ vào tài năng, sở trường của từng người mà giao việc, để họ có thể phát huy được tài năng của mình, góp phần sức mạnh đánh thắng kẻ thù. Từ suy nghĩ đó mà Sư Tử vẫn giao việc cho Lừa và Thỏ.

 Câu hỏi 4: Chọn một tên khác cho bài thơ theo gợi ý dưới đây:

1.Ông Vua khôn ngoan

2.Nhìn người giao việc

3.Ai cũng có ích

      Hướng dẫn: Em đọc lại bài thơ, nắm nội dung bài, dựa vào ý gợi mở đề đặt tên cho bài thơ, sao cho lên bài thơ phù hợp với nội dung bài.

-       Gợi ý: Em có thể đặt tên cho bài thơ như sau: “Điều binh khiển tướng”; “Ông vua tài giỏi”; "Tài dụng người”; “Đúng người đúng việc”;...