Tập đọc: Cây Đa quê hương

Câu 1. Điền vào chỗ trống:“s" hoặc “x”

Đang học bài, Sơn bỗng nghe tiếng lạch bạch. Nhìn chiếc lồng sáo treo trước cửa sổ, em thấy lồng trống không. Chú sáo nhỏ tinh nhanh đã sổ lồng. Chú đang nhảy nhảy trước sân. Bỗng mèo mướp xồ tới. Mướp định vồ sáo nhưng sáo đã nhanh hơn, nó vụt bay lên và đậu trên một cành xoan rất cao.

 

Câu 2. “in” hoặc “inh”:

-       To như cột đình.

-       Kín như bưng.

-       Tình làng nghĩa xóm.

-       Kính trên nhường dưới.

-       Chín bỏ làm mười.