Tập đọc: Cháy nhà hàng xóm

Câu 1. Dựa theo nội dung bài “Đàn bê của anh Hồ Giáo” (Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 136) tìm những từ ngữ trái nghĩa điền vào chỗ trống:

*      như những bé gái/như những bé trai

*      rụt rè/nghịch ngợm - bạo dạn - táo tợn, táo bạo...

*      ăn nhỏ nhẹ, từ tốn/ ăn vội vàng ngấu nghiến - hùng hục...


Câu 2. Hãy giải nghĩa từng từ dưới đây bằng từ ngữ trái nghĩa với nó rồi điền vào chỗ trống:

Mẫu: Trẻ con trái nghĩa với người lớn.

a.Cuối cùng trái nghĩa với bắt đầu, khởi đầu, đầu tiên.

b.Xuất hiện trái nghĩa với biến mất.

c.Bình tĩnh trái nghĩa với hốt hoảng, không tự chủ.