Tập làm văn: Đáp lời khẳng định. Viết nội quy trang 49 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Đề bài: Chép lại 2, 3 điều nội quy của trường em.

1-1: Gợi ý:

Mỗi cơ quan, trường học, đều có những nội quy riêng. Em đọc kĩ nội quy ở trường em rồi chọn một vài điều ghi vào “Vở bài tập Tiếng Việt”

Theo yêu cầu đề ra.

1-2. Thực hành:

Em có thể ghi một vài điều cụ thế như sau:

IV.   NỘI QUY

Điều 1: Vào cổng phải xuống xe.

Điều 2: Học sinh đến lớp phải mặc đồng phục theo quy định.

Điều 3. Không được đá bóng trong sân trường.

...

 .com